کاربرد انواع شبکه های عصبی در الکترونیک

  • نام فایل:shabakehaye-asabi-dar-elec-[www.testamooz.ir]
  • تاریخ ارسال:چهارشنبه 6/5/1392 23:52
  • حجم فایل:1013KB
  • دانلود شده:801
  • توضیحات
  • دانلود فایل