نام فایل نوع فایل دانلود شده نوع حجم دانلود
کاربردهای هوش مصنوعی pdf 385 پایان نامه 1.45MB دانلود
پایان نامه درباره سيستمهاي صف ADAQ doc 468 پایان نامه 1.28MB دانلود
پایان نامه درباره سیستم انتخاب واحد دانشگاه doc 562 پایان نامه 1.58MB دانلود
مهندسیِ نرم افزار سیستمِ باربری
Logistic System Engineering Software
pdf 497 پایان نامه 2.62MB دانلود
کاربرد انواع شبکه های عصبی در الکترونیک pdf 526 پایان نامه 1013KB دانلود
کاربرد الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی مسائل ریاضی pdf 647 پایان نامه 1.7MB دانلود
پایان نامه درباره الگوریتم ژنتیک doc 633 پایان نامه 1.65MB دانلود
پایان نامه ای در ارتباط با xml pdf 514 پایان نامه 2.63MB دانلود
1