نام فایل نوع فایل دانلود شده نوع حجم دانلود
کاربردهای هوش مصنوعی pdf 699 پایان نامه 1.45MB دانلود
پایان نامه درباره سيستمهاي صف ADAQ doc 738 پایان نامه 1.28MB دانلود
پایان نامه درباره سیستم انتخاب واحد دانشگاه doc 830 پایان نامه 1.58MB دانلود
مهندسیِ نرم افزار سیستمِ باربری
Logistic System Engineering Software
pdf 768 پایان نامه 2.62MB دانلود
کاربرد انواع شبکه های عصبی در الکترونیک pdf 801 پایان نامه 1013KB دانلود
کاربرد الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی مسائل ریاضی pdf 946 پایان نامه 1.7MB دانلود
پایان نامه درباره الگوریتم ژنتیک doc 919 پایان نامه 1.65MB دانلود
پایان نامه ای در ارتباط با xml pdf 819 پایان نامه 2.63MB دانلود
1