نام فایل نوع فایل دانلود شده نوع حجم دانلود
کاربردهای هوش مصنوعی pdf 437 پایان نامه 1.45MB دانلود
پایان نامه درباره سيستمهاي صف ADAQ doc 505 پایان نامه 1.28MB دانلود
پایان نامه درباره سیستم انتخاب واحد دانشگاه doc 597 پایان نامه 1.58MB دانلود
مهندسیِ نرم افزار سیستمِ باربری
Logistic System Engineering Software
pdf 534 پایان نامه 2.62MB دانلود
کاربرد انواع شبکه های عصبی در الکترونیک pdf 563 پایان نامه 1013KB دانلود
کاربرد الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی مسائل ریاضی pdf 685 پایان نامه 1.7MB دانلود
پایان نامه درباره الگوریتم ژنتیک doc 668 پایان نامه 1.65MB دانلود
پایان نامه ای در ارتباط با xml pdf 558 پایان نامه 2.63MB دانلود
1