نام فایل نوع فایل دانلود شده نوع حجم دانلود
کاربردهای هوش مصنوعی pdf 266 پایان نامه 1.45MB دانلود
پایان نامه درباره سيستمهاي صف ADAQ doc 342 پایان نامه 1.28MB دانلود
پایان نامه درباره سیستم انتخاب واحد دانشگاه doc 433 پایان نامه 1.58MB دانلود
مهندسیِ نرم افزار سیستمِ باربری
Logistic System Engineering Software
pdf 370 پایان نامه 2.62MB دانلود
کاربرد انواع شبکه های عصبی در الکترونیک pdf 396 پایان نامه 1013KB دانلود
کاربرد الگوریتم زنبور عسل در بهینه سازی مسائل ریاضی pdf 515 پایان نامه 1.7MB دانلود
پایان نامه درباره الگوریتم ژنتیک doc 496 پایان نامه 1.65MB دانلود
پایان نامه ای در ارتباط با xml pdf 402 پایان نامه 2.63MB دانلود
1