مدارس آینده

  • نام فایل:Ilam_The School_of_the_Future[www.testamooz.ir]
  • تاریخ ارسال:پنچ شنبه 18/8/1392 22:58
  • حجم فایل:46KB
  • دانلود شده:853
  • توضیحات
    ترجمه : خانم فریبا دیناري – آقاي عبداله فهمی
    اکثر مربیان وپژوهشگران بر این باورند که مدرسه ي آینده یک مدرسه ي الکترو نیکی با حرف بزرگ " E" در ابتداي آن خواهد بود اینکه مدرسه ي اینده به چه شکلی خواهد بود فعلا نا مشخص است
  • دانلود فایل