بررسی پردازنده های هسته ای

  • نام فایل:testamooz288142832.zip
  • تاریخ ارسال: پنج شنبه 1/12/1393 17:48
  • حجم فایل:1.45MB
  • دانلود شده:688
  • توضیحات
    نوشته شده توسط:مهرداد عدلو
  • دانلود فایل